Skip to main content

Inspiration, hälsa och körsång

Detta hände under en eftermiddag i oktober.

Kunden beställde en inspiration, hälso- och körsångseftermiddag för sina chefer och anställda.Detta var en överraskning efter en lång konferensdag, då man tyckte att det vore positivt med lite teamträning i form av körsång eftersom många inte kände varandra sedan förut.

Vi började med olika andnings- och röstövningar för att hitta "kroppen" och stödet. Stämningen blev snabbt väldigt uppsluppen, och många kunde direkt känna hur de kunde använda sin röst bättre. Vi gjorde sedan uppvärmning med enkla sångskalor och gick igenom sången vi bestämt i förväg.

Eftersom åldersspannet var väldigt brett så hade man valt en sång som alla kunde känna igen, i pop genren.

I denna grupp fanns många som var körsångare sedan förut men de flesta var ovana sångare. Alla kunde bida med sin röst på ett härligt sätt utifrån sina egna förutsättningar.

Sången spelades in och skickades sedan till ansvarig, för att skickas vidare till att alla så att de skulle få ett minne av denna dag.

Ett roligt minne av en inspirerande dag! Kunden var jättenöjd.