Liten röstordlista

bok1

 

A capella – Sång utan ackompanjemang.

Ad Lib - Att man sjunger valfritt efter behag i slutet på en låt.

Arpeggio - Att sjunga upp och ner för en skala.

A vista/prima vista - Man sjunger eller spelar direkt efter noter man inte tidigare sett.

Belting – Stark sång i höga tonlägen och med fullröst.

Bröströst/fullröst – Resonansen finns i huvudsak i bröstet, där de djupaste och fylligaste tonerna ligger. Även vårt talregister ligger här.

Falsett – Högre register än huvudklangen, ofta tunnare och luftigare röst.

Falska stämband – Stämbandsliknande veck ovanför stämbanden.

Flöjt register – Högsta registret av alla (whistle register). Både män och kvinnor har tillgång till detta.

Forte - Stark.

Growl – Typ av strupsång som används främst inom den extrema metal rocken.

Glissando – Kontinuerligt glidande tonhöjd.

Grundton – Lägsta tonen där man exempelvis börjar i en skala.

Harmoni - Toner som klingar samtidigt, regelbundet, rytmiskt och som uppfattas som enhetliga. Treklangen - ackord, är den mest dominanta i en harmoni bestående av tre toner.  Används ofta när man lägger stämmor.

Huvudklang – Resonansen finns främst i huvudet, sk masken, när vi sjunger i slutet av fullröst registret. Detta register används när vi ropar eller är uppjagade. Operasångare använder huvudklangen när de sjunger.

Interpretation - Tolkning.

Klangfärg – Ljudkvalitet där två toner på samma tonhöjd och styrka, låter olika. Denna term används mest inom den klassiska sången.

Key - Eng. Tonart.

Kulning – Skandinavisk sångform som användes som locksång och skrämselsång till boskapen förr i tiden, samt som kommunikation mellan människor långt ifrån varandra. Förknippas med fäbodkulturen. Mest kvinnor använde sig av denna typ av sång.

Legato – Sångsätt där man håller ut tonerna oavbrutet.     

Mezzoforte - Medelstark.

Mixad röst/mixed voice – Blandning av resonansen mellan bröströst och huvudklang.

Piano - Svagt.

Register – Röstens omfång från högsta till lägsta tonen.

Register skarv – Hörbar gräns mellan register (rösten hoppar till). Förekommer tydligt hos tonåringar i målbrottet.

Röstläge – En sångares och talares stämma och omfång

Runs - Röstens böjning, sitter ihop med tolkning och wail (se nedan).

Skriksång/Screamo - Intensiv och hård skriksång framförallt inom Emo. Influerad av Grindcore och Post-Rock men har sitt ursprung i Punk och Hardcore.

Strupsång – En form av övertonssång som grundar sig från en mycket låg och utdragen ton långt nere i strupen på vilket det läggs högre toner genom sångarens placering av tungan i munnen. Denna typ av sång härstammar från bla Mongoliet.

Stämmor/röstläge - En roll i ett musikarrangemang. Olika sätt att dela in röstläge från ljust till lågt (mörkt).

Stöd/magstöd – Kontroll av andning med hjälp av luft och ljud från stämbanden. Aktiveras genom konsonanter.

Stacatto – Korta dynamiska toner i snabbt tempo.

Taktart – Rytmisk indelning av betonade och obetonade slag.

Tupp – Frivilligt eller ofrivilligt registerbrott (skarv).

Vibrato – En ton sjungs med små snabba variationer i tonhöjd (som en drill)

Wail – Amerikansk term för förutbestämda eller improviserade sångutsmyckningar.

 

Klicka HÄR för dina frågor!

 

Talrösten

man with megaphone1

Hur får man en bättre röst?

Det beror på vad man menar med en bättre röst. Är det om den är varierande, uttrycksfull, klar, mörk, ljus, kontrollerad, spännande?

Alla kan få en hållbarare mer uttrycksfull röst med lite övning och det behöver inte vara krångligt.

Att lära sig enkla andningsövningar för att få ner luft i magen och få fart på magstödet hjälper mycket. 

Då får man mer kraft och kontroll på det man vill uttrycka-säga och rösten håller bättre. 

Lite olika röstövningar är också bra att göra.

Kan man variera sin röst på något bra sätt?

Javisst, genom att t ex lägga in olika känslor i det man vill säga blir det genast mycket mer intressant. Man kan också prova olika betoning av orden, tempo och styrka. Att jobba med kroppsspråket är också ett plus.

Jag blir ofta hes efter ett föredrag, kan man göra något åt det?

Absolut! Om man använder övningar som får igång andningen och magstödet, prova att säga mrrr medan du håller handen strax nedanför naveln tex.

Att ha ett fokus-rikting utåt (mot något) är också väldigt bra eftersom man lättare hittar kraften då. Hesheten beror kanske på att du är lite nervös, spänner dig och pressar fram orden för mycket. Du kan prova att röra på dig lite. Kanske har du inte heller tillräckligt med luft för att hålla en fras så länge du hade tänkt. Ha alltid tillgång till vatten!

När jag ska hålla föredrag blir jag väldigt nervös. Finns det övningar som kan hjälpa mig?

Mental träning, visualisering och avspänning/avslappning är några av dem. Att vara väl förberedd, och kunna "se sig där" innan det har hänt. Träna på någon du känner eller få feedback av röstcoach.

Det finns väldigt många övningar som kan hjälpa dig framåt!

Hur får jag som lärare min röst att hålla?

Genom att öva olika andnings- och röstövningar för hela kroppen. Börja med att prova olika andningsövningar där du fyller magen helt, håller och sedan släpper ut all luft.

Sedan kan du prova att t ex hålla ett Ssss så länge du kan. Att vara uppmärksam på hur du använder din röst och om du får några spänningar är också bra att lägga märke till. Du kanske behöver ta en liten mini paus ibland och göra en kort avspänning.  Du kanske behöver ta ett glas vatten, röra på dig mer när du pratar. Du kanske ska prova och tala mer nyanserat och med olika styrka.

 

Jag spänner mig lätt och märker att det påverkar min röst negativt och jag blir torr och hostar. Finns det hjälp för det?

Du kan prova att göra avspänning/avslappnings övningar men det är också viktigt att få igång sitt magstöd-stödet. Det är väldigt enkelt med rätt teknik! När detta fungerar bättre behöver du inte ta kraften från halsen och blir inte alls lika torr och hostig.  Du får också mer klang och rösten håller bättre.

Hur når jag ut?

Genom att prova olika uttryck och känsla, fokus och engagemang. Ha hela kroppen med.

Det finns många övningar att tillgå beroende på vad du vill nå ut med. Andningsövningar är det första och sedan kan du jobba vidare med att få igång det som kallas för magstödet-prata från magen. Som jag skrivit i ovanstående svar kan man säga ett kort K och känna efter om magen rör sig något. Hållningen påverkar också och hur du riktar dig när du talar. Tittar du ner i "pappret" blicken lyft utåt?

Läs en text med olika känsla, styrka, tempo och riktning. Hur upplever du det i rösten och resten av kroppen. Spela gärna in om du kan, så hör du mycket bättre vad som händer och kan kanske också höra om det verkar bli någon skillnad. Det är ofta de små nyanserna som gör den stora skillnaden.

Jag sjunger i kör och jobbar mycket med föreläsningar, men jag tycker att det är svårt att få med mig rösten när jag inte sjunger. Är det något speciellt jag ska tänka på?

Tänk dig att du sjunger dina föreläsningar istället. Var ifrån brukar du hämta kraften? Samma kraft finns i ditt tal! Känn efter var du har stödet och fokusera utåt. Du kan också göra lite uppsjungningsövningar även om du ska ha en föreläsning eftersom din röst är van vid det.

Vad är röstergonomi?

Det är läran om hur rösten påverkas utifrån yttre omständigheter t ex arbetsmiljö, buller, torr luft, stress och inre såsom dagsform, dålig sömn, infektion eller liknande. Hur vi ser ut inuti och om vi rör på oss har också en viss påverkan på vår röst.

Att lära sig hur man kan ta hand om sin röst bättre för att den ska hålla lättare är alltså att träna röstergonomi. Detta sker ofta genom röstcoaching då man ser till hela människans behov och mål.

Vad är fonationsrör för något?

Fonationsrör kommer från logopedin och sjukvården från början där personer med röstrelaterade problem får hjälp. Numera finns även detta för andra som vill få tillgång till mer och avspändare röst oavsett om man har en sjukdomsbild bakom sig eller inte.

Fonationsrör för röstvård är ett rör i tex glas som du stoppar ner i en flaska vatten. Där kan du sedan blåsa några minuter som massage för rösten eller ljuda i det.

Behöver du hjälp med fonation mm är det alltid bra att ta en lektion hos logoped eller röstcoach så att du får rätt övningar beroende på vad du vill ha hjälp med.

Ett fonationsrör att ett av alla hjälpmedel inom röstvård.

 

Klicka HÄR för din fråga eller bokning!

Sångrösten

girl singing in microphone3

Vad är bröströst och finns det fler röster som man använder?

Bröströsten är det läget om vi talar i, den lägre rösten - magrösten. Det finns något som kallas mellan register som är bryggan mellan låg och hög. Huvudklang är de högsta tonerna, ovanför näsan och kindknotorna i den sk masken. Huvudklangen sitter högre upp och inom klassisk sång jobbar man helst här. Inom pop/rock är det falsetten. En duktig sångare tränar sig i att få ihop dessa röster utan att det märks.

Kan alla sjunga?

Ja, alla kan sjunga men vi har olika grundförutsättningar som gör det lättare för vissa än för andra. Detta hör också ihop med vårt gehör, hur vi kan höra och uppfatta de toner vi sjunger. Alla kan träna sin röst och bli bättre sångare!

Hur ska man göra om man vill ha bättre röst och kan man få det överhuvudtaget?

Då är min första fråga vad just du tycker att en bättre röst är.

Är det hur den kanske hur den låter. Mörk, ljus, stark, svag, hes, nyanserad, rytmisk, känslosam eller liknande.

Man kan alltid träna sin röst så att den blir bättre och hållbarare, genom anpassade övningar och låtar. Man kan också få bättre ”sångkondition” genom att sjunga så mycket som möjligt på egen hand. Men då ska man tänka på att ha med sig kropp och stöd så att man inte anstränger rösten i onödan och får ont.

Kan man sjunga när man har ont i halsen?

Man kan men ska inte göra det. I värsta fall tappar man rösten helt om man fortsätter att sjunga. Hellre röstvila och mycket vatten! Är du ”bara förkyld” kan du sjunga vidare, men bör ta det lite lugnare eftersom kroppen har en infektion att tampas med.

Röstvila gäller i alla lägen när du är hes!

Jag blir lätt hes när jag har pratat länge och sjungit mycket, vad kan det bero på?

Förmodligen har du inte rätt teknik helt enkelt. Du kanske spänner dig eller pressar på för mycket. Du kanske ”lägger rösten” för högt upp eller för lågt ner. Det finns övningar för detta som hjälper i så väl sång som tal. Nummer ett brukar vara att få igång andningen som ska komma ifrån magen och inte bröstet.

Jag har precis fått veta att jag har stämbandsknutor och ordinerats röstvila, hur gör jag med styrke- och konditionsträning?

Ta promenader istället under den perioden. Luft pressas hårt mot stämbanden (du kanske låter en del också) vid all typ av träning men framförallt där du tar i, och det är inte bra i detta fall. Vänta med detta till du har varit på återbesök och fråga din läkare.

Jag är gravid och undrar om rösten påverkas av det?

All hormonell förändring kan ha en viss påverkan på rösten. Vissa upplever att rösten förändras mycket och andra inte alls. Hormonella förändringar i rösten märks ju tydligt när man hör manliga och kvinnliga röster, eller när du lyssnar på en tonårig röst som förändras under puberteten.  Menstruation, p piller, hormonspiral, östrogentabletter och klimakteriet kan påverka rösten men behöver inte göra det.

Måste man gå till en sångcoach om man vill lära sig att sjunga bättre, och blir man inte skolad som en operasångare då?

Man behöver inte gå till en sångcoach, men eftersom denne kan ge tips och övningar så kan det ändå vara en god idé, så att du kan fortsätta på egen hand sedan. Man blir inte skolad som en operasångare om man inte själv har tänkt sig den klassiska banan. En sångcoach hjälper till att ta fram det egna uttrycket och resurserna i den genre eleven själv vill jobba med.

Passar alla röster till att sjunga all sorts musik?

Det där är nog en smaksak i första hand. Men visst är det så att vissa röster lämpar sig bättre till en viss genre än andra. Huvudsaken är dock att man ska få sjunga det man helst vill och gillar, annars blir det inte lika roligt och känslan kanske försvinner.  Utvecklingen blir ju inte heller densamma om man tvingas in i något man inte tycker om. Man kan gärna prova lite olika typer av repertoar om man verkligen vill veta vad som passar bäst. Få lite repertoarkännedom helt enkelt.

Vad är sångregister för något?

Det är hur högt och hur lågt man kan sjunga på en tonskala dvs röstens omfång. 

Är det bra att prova olika genre?

Ja absolut! Man kan hitta nya öppningar genom att prova sig fram. Vill man sedan satsa på riktigt bör man fokusera på en i taget i alla fall.

Vad är gehör?

Förmågan att uppfatta sång och musik (toner) och sedan kunna spela eller sjunga detsamma. Gehöret hör alltså ihop med hörseln.

Kan man vara tondöv?

Att inte kunna uppfatta (höra) tonerna och sedan sjunga dem är mycket ovanligt. Det rör sig endast om någon på miljonen. Detta betyder alltså att fler borde våga sjunga!

Kan man bredda sitt register?

Ja i de flesta fall och om man övar på rätt sätt. Man får testa och tänja på sina gränser för att få reda på hur stort register (omfång) man har. Liksom en idrottare behöver rösten uppvärmning för att man ska få ut så mycket som möjligt av den men det är viktigt att inte överanstränga sig.

Sluta genast om du blir hes eller det gör ont!

Vad är en oktav?

Åtta toner (intervaller) från själva grundtonen (första tonen).

Vad ska man dricka om man inte vill skada rösten?

Man kan dricka i princip vad man vill, beroende på i vilken form kroppen är för övrigt. Men tänk på att alkohol, kaffe och te har en uttorkande effekt på stämbanden och kanske inte ska drickas precis innan du ska sjunga eller hålla ett tal. Vatten är alltid bra. Annars tycker jag att var och en kan känna efter vad som fungerar och inte. Vi är ju trots allt olika.

Vad är sångstöd-magstöd och var sitter det?

Bukinandning då magen buktas ut och bröstkorgen höjs något. Lättast är det om man andas in djupt med magen och sedan rullar på ett mrrrrr till luften är slut. Då kan man känna var stödet sitter. Du kan också prova att säga ett kort K samtidigt som du håller handen på magen. Tänk på din hållning!

Vad är en ”skarv” för något?

När rösten hoppar till (man får en tupp i halsen) när man sjunger.  Ett sk register brott. Väldigt vanligt i tonåren - målbrottet, men förekommer också senare. Med rätt teknik kan detta tränas bort.

Vad är dur och moll?

Man kan enkelt säga att durtonarter inom musik låter positiva känslor komma fram, att dur är "glatt" medan moll låter mer melankoliskt och är "ledset".

Detta hör man ofta tex inom den svenska folkmusiken.

Varför behöver jag öva skalor?

En sångare är precis som vilken idrottare som helst, och behöver träna och värma upp för att kunna prestera så bra som möjligt.  Du bygger också upp muskler som hjälper dig att inte bli spänd och hes.  Det betyder att du orkar sjunga längre stunder utan att bli trött.

Med bra teknik kan du kontrollera din luft, ditt stöd, din ton och bli mer flexibel. Du ökar också ditt omfång (register) så att du har tillgång till fler toner. Dessutom håller rösten längre.

Hur länge ska jag värma upp?

Det beror på hur mycket du har sjungit förut och vad du ska sjunga för något.

Viss genre kräver längre uppsjungning/uppvärmning tex opera och annan klassisk musik.

Generellt inom tex pop genren är ca 10 - 20 minuters koncentrerad uppvärmning träning tillräckligt, men det varierar som sagt. Dessutom beror det ju på vilket syfte du har med din träning och det du vill sjunga. Du kan också sjunga upp dig med låten ibland om du börjar svagt och mjukt.

Kan man träna flera timmar?

Endast om du är i bra sångform och vet hur din röst fungerar.

Mjuk uppvärmning med några få skalor, genom hela ditt register.

Sedan kan du börja sjunga upp dig till någon enkel sång från din repertoar.

Drick mycket vatten och ta många små pauser!

Glöm inte bort att även "sjunga ner dig" om du varit uppe i sopranläge under en lång tid.

Vad är gehörs träning?

Gehörsträning eller att sjunga i pitch är att öva sig att identifiera-härma tonen man hör och sedan sjunga den.

Hur vet jag om jag sjunger rent eller inte?

De flesta hör eller känner att de inte prickar rätt ton, men en del har naturligtvis inte lika lätt att göra det. Bästa sättet är då att spela in när du sjunger och sedan lyssna.

Vad är absolut gehör?

Det är om man kan spela eller sjunga toner eller ackord genom att lyssna samtidigt som musiken spelas upp. Det är också förmågan att sjunga vilken ton som helst utan man hör den först. Om någon tex säger "sjung i G" så gör en person med absolut gehör det utan vidare. Vissa människor är födda med den förmågan och andra tränar sig för att bli mer säkra.

Hur ska jag göra för att träna mig att sjunga rent?

Nyckeln till att känna igen toner, ackord, intervaller osv är att lyssna många gånger och sedan sjunga likadant. Ha tålamod!

Finns det någon mat och dryck som kan påverka sångrösten negativt?

Alkohol, te, kaffe kan ha en uttorkande effekt på stämbanden. Stark mat kan också påverka negativt. Men detta är väldigt individuellt. Om du är osäker så hoppas över detta innan du ska sjunga.

Vatten är bäst i alla lägen!

Hur viktigt är det att vara i god kondition när man sjunger?

Eftersom det handlar om hela kroppen är det bra att vara fysiskt aktiv som sångare. Du orkar mer, är mjukare i kroppen, får bättre kroppskännedom etc. Bra att veta är att för mycket muskelträning i magen kan påverka eftersom det försvårar för buk andningen. Du får prova dig fram!

Vilken typ av träning är bäst för rygg-hållning, smidighet och andning?

Det finns många träningsformer som är bra och det viktigaste är att du hittar det som passar just dig. Simning, aerobics, jogging, promenader, cykling, yoga, Thai-chi, är några av många som fungerar utmärkt!

Vad är fonationsrör för något?

Fonationsrör har blivit väldigt populärt och kommer från logopedin samt sjukvården från början, där personer med röstrelaterade och andningsproblem får hjälp. Numera finns även detta för andra som vill få tillgång till mer och avspändare röst oavsett om man har en sjukdomsbild bakom sig eller inte.

Fonationsrör för röstvård är ett rör i tex glas som du stoppar ner i en flaska vatten. Där kan du sedan blåsa några minuter som massage för rösten.

Behöver du hjälp med uppvärmning av sångrösten på ett mjukt sätt kan du göra din uppvärmning genom röret. Det finns olika storlekar beroende på ditt röstläge och detta kan vara viktigt att veta framförallt inom den klassiska genren där man vill uppnå en tät röst med mycket klang. Inom pop, rock, rnb kan man använda ett rör som ligger i altläge för att få tillgång till kraft och större register. Är du osäker finns hjälp att få!

Ett fonationsrör att ett av alla hjälpmedel inom röstvård.

Vad är vagusnerven för något och finns det övningar för att "öva upp" den?

Vagusnerven är kroppens längsta nerv, den binder samman hjärnan med en mängd viktiga organ i kroppen – mage och tarmar inkluderat men även hjärta och lungor. Aktiviteten hos vagusnerven är starkt sammanknippad med vår psykiska hälsa och genom bland annat sång kan vi stimulera den till ökad aktivitet och på så sätt öka vårt välmående. Man kan tex andas in och ta en valfri bekväm ton på Mmmm till luften är slut eller glida lite upp och ner.

Det finns dock många olika övningar för detta och beroende vad just du behöver.

 

Klicka HÄR för din fråga!

Röstläge

Pop & klassisk indelning

Kvinnostämmor 

1:a sopran - Hög sopran 

2:a sopran - Lägre sopran

Alt - Ofta melodistämma i en kör tex och ligger i mellanläge

2:a alt - Låg altstämma

 

Koloratur sopran – Benämning på en hög sopran vars röst är särskilt lämpad för koloraturer(utsmyckningar i vokalmusik med vågade språng, ornament och drillar).

Sopran – Den högsta stämman.

Mezzo sopran – Stämma som ligger mellan sopran och alt. Indelad i lyrisk och dramatisk mezzo sopran, kan nå högre toner med klangfylld.

Alt – Ligger mellan mezzo sopran och tenor. I popmusiken är altrösten mycket vanlig.

Kontra alt (andra alt) – En kvinna med extra lågt röstläge.

 

Mansstämmor

1:a tenor-Högsta mansstämma

Tenor - Hög mansstämma

Bas - Låg mansstämma

2:a bas - Lägsta mansstämman

 

Kontra tenor – Det högsta manliga röstläget inom sångkonsten.

Tenor - Den näst högsta mansstämman.

Baryton – Röstläge mellan tenor och bas.

Bas baryton – Rösttyp som ligger mellan baryton och bas. En bas baryton sjunger både baryton och bas partier.

Bas – Lägsta stämman för en mansröst.  

Boka ditt tillfälle HÄR!

 

Inför Audition

audition1.jpg

När du blivit kallad till audition är det väldigt bra att dubbelkolla vad som gäller.

Är det någon speciell typ av sånger/texter?

Är det på svenska, engelska eller annat språk?

Det är alltid bra om du har minst ett par olika sånger/texter att välja på och som du VERKLIGEN gillar om du helt plötsligt blir tillfrågad att sjunga något annat.

Det ska vara rätt tonart så att du kan göra ditt ALLRA bästa och känna dig bekväm.

Behöver du transponera så gör du det redan när du väljer sång för det ska vara klart när du väl är på plats.

Se till att du har noter till pianisten som kompar eller backtrack-musikbakgrund, om det är det som gäller. Ha kopior av allt för säkerhets skull!

Drick vatten (utan bubblor) och se till att du har något att äta med dig ifall det tar tid.

Att vara väl förberedd är A och O. Kom i tid!

Putsa på ditt performance och boka din lektion HÄR!

 

Behöver du noter?

www.sheetmusicplus.com

www.musicnotes.com

www.notpoolen.com (har även svenska noter)

Söker du efter noter som inte finns på dessa sidor kan du kontakta låtskrivaren/artisten direkt eller via musikförlaget.

 

 

 


EXEMPEL PÅ ÖVNINGAR

Här visas några smakprov på hur lektionerna går till. Prova de här övningarna för att komma igång!

Övning 1 - Andning och luft 

Övning 2 - Stödet/Magstödet

Övning 3 - Hållning och balans

Vill du ta lektioner eller gå en kurs? Kanske boka solosång & musik?

Välkommen att kontakta oss här!

Sång- & röststudion Skeppar Karls Salong
Baldersgatan 7B, 114 27 Stockholm

Copyright © 2023 VocalCoach-Stockholm