VocalCoaching

Ordet coaching har funnits länge inom idrottsvärlden som en rådgivande och vägledande hjälp att nå fram till sitt mål.

Coaching finns numera inom många områden och skillnaden mellan en sångpedagog och en sångcoach är oftast att coachen är mer inriktad på att utgå ifrån individens egna inneboende resurser och förstärka/förbättra dem. Sångcoachen är inriktad på att göra det som fungerar bäst för eleven samt öppen för att prova nya vinklar och hitta nya metoder/övningar för att han eller hon ska nå dit. Man jobbar mer målfokuserat (det egna målet om man har något sådant), och den mentala delen är lika stor som den fysiska och rent tekniska. En coach har oftast egen erfarenhet av sitt undervisningsområde, vilket ger eleven det där lilla extra!

Att arbeta utifrån ett coachande förhållningssätt handlar om att stödja eleven och att hitta lösningar som leder fram mot målet på ett så bra sätt som möjligt eftersom vi ju fungerar och tar till oss kunskap lite olika. 

De egna insikterna och reflektioner kring detta är också en viktig del av sång- och röstutvecklingen och att man förstår varför man ska göra vissa övningar, vilket syftet är.

En coach jobbar med hela kroppen, både fysiskt, mentalt och känslomässigt i form av rörelse (kroppen).

Går man till en coach vill man utvecklas, ta eget ansvar och lära sig att utnyttja hela sitt register i en positiv anda. Man vill se vad som finns därinne helt enkelt.

Coachen jobbar från nu och framåt! Välkommen HIT med din fråga!

 

 

MUSIKENS MAGI

Skapar en lugn atmosfär

Stärker välbefinnandet

Löser spänningar

Stimulerar kroppens rörlighet

Ökar vitaliteten

Fokuserar tänkandet

Förändrar sinnesstämningar

Skapar glädje

Ökar kreativiteten

(Författare okänd)

Håll kontakten

För olika erbjudanden till dig!

Är du intresserad av vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss direkt här så svarar vi så fort vi kan!

1000 tecken kvar